Opleiding tot golfleraar

Algemene informatie

Wil je golfprofessional (golfleraar) worden? Dan is de opleiding van de DGTF de ideale route. In tegenstelling tot andere is de DGTF-opleiding voordelig, compleet en binnen een afzienbare tijd te behalen. Golf is een steeds verder groeiende sport. Vanaf het begeleiden van beginnende golfers tot het opbouwen van de swing en het coachen van het spel in de baan zorgt de DGTF dat alle aspecten van het lesgeven uitvoerig worden behandeld. Ook worden onderdelen als de balvluchtenwetten, de principes van de swingbeweging alsmede de versnellingen in de swing goed uitgelegd. Materiaalkennis, BHV en biomechanica zijn onontbeerlijke onderdelen. U dient een week vrij te houden voor een practicum seminar dat buiten Nederland plaatsvindt en waarin het lesgeven aan de mat in al zijn aspecten gedoceerd en getraind wordt. De vervolglessen vinden in de school in Utrecht plaats, op onze eigen driving range of op een bekende golfbaan. Er is een uitgebreid programma en alle opleidingmodules worden aan u uitgelegd. U kunt hierna aan bijna alle handicapcateghorieën lesgeven. U bent na de opleiding lid van een organisatie die wedstrijden organiseert en u bezit een diploma dat erkend wordt door de World Golf Teachers Federation. Ook kunt u met een portfolio nog examen doen bij de Nederlandse Golf Federatie.

Duur van de opleiding

In een persoonlijk gesprek zullen wij uw persoonlijk ambitie en -programma bespreken. Ook zal uw spelvaardigheid worden ondersteund in ons zogenaamde ‘working your own game programma’, omdat enkele individuele lessen meestal niet genoeg zijn om naar een beter spelresultaat te komen. Hiermee kunt u uiteindelijk een prachtig vak gaan uitoefenen en een goed en beter begrip krijgen van de swing en de techniek van het spel. Dutch Golf Teachers Education Centre staat garant voor een complete opleiding. Wij menen dat een opleiding waarin men aangeeft dat u alleen de pro kunt gaan assisteren, inhoudt dat u niet compleet wordt opgeleid. In golf valt altijd weer wat bij te leren. Zowel voor leerling als toekomstig leraar is het  een ‘ongoing process’. Uiteraard zal iemand met HCP 2 die de opleiding doet anders met zijn toekomstige klanten omgaan dan iemand die begint met HCP 16. In de keuze van dit vak staat voorop dat er 10 miljoen Nederlanders zijn die nog nooit of nauwelijks golf gespeeld hebben.

Carriereperspectief

 

Inmiddels zijn verschillende organisaties begonnen om golfleraren op te leiden, maar de scholing en informatie is vrij summier en als reeds eerder aangegeven alleen bedoeld om de hoofdleraar met zogenaamd A en of B-status te ondersteunen. Die kunnen ook alleen lid worden van hun eigen vakorganisatie. Ieder ander die bij deze opleidingsinstituten een opleiding volgt, krijgt een papiertje met de boodschap dat hij daarna pas aan een echte opleiding kan beginnen. Of daarmee de klant werkelijk wordt geholpen als hij of zij het GVB of HCP 54 haalt, valt te betwijfelen. We willen echte golfers, die enthousiast zijn en ook echt gaan spelen. Dat kan alleen als er snel een goede bal wordt geslagen en er dus goed les wordt gegeven. In de 18 jaar dat de DGTF bestaat zijn er veel golfleraren die succesvol zijn en veel die in de hardware of in golfreizen hun sporen verdiend hebben. Zij hebben met veel plezier dit vak gekozen en bewust voor een opleiding bij de DGTF gekozen. Zij zijn lid geworden van een volwaardige organisatie waar wedstrijden gespeeld worden en waar belangrijke golfmerken korting verlenen op het persoonlijk gebruik aan materiaal. Ook worden er nascholingen verzorgd door bijvoorbeeld John Woof, Phil Allan en Arno Hovius. Dit zijn uitsluitend top golfleraren die u helpen uw doel te bereiken. Dit alles voor een betaalbaar cursusbedrag en lage contributie. Laat ons u de voordelen van de opleiding en het lidmaatschap uitleggen. Dien een aanvraag in en maak een afspraak, zowel voor uw persoonlijk opleidingstraject als voor de ontwikkeling van uw swing en golfspel.

Wilt u direct informatie?